• VAR-verklaring  :: klik hier voor download

    De "Verklaring Arbeidsrelatie" (VAR-WUO) van de Belastingdienst waarin de inkomsten van "G. Urlings Grondverzet- en Loonbedrijf" worden aangemerkt als "winst uit onderneming" geeft voor de opdrachtgever zekerheid of er wel of geen sprake is van een dienstverband en dus omtrent betaling van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.

 

  • KvK-inschrijving :: klik hier voor download

    Een uittreksel uit het Handelsregister geeft meer zekerheid over zakenpartners, zoals de algemene bedrijfsgegevens, de rechtsvorm, de tekenbevoegde(n) en de oprichtingsdatum. Bij de uitgifte van een uittreksel hebben de gegevens een juridische status.

 

  • VCA Operationeel Leidinggevenden :: klik hier voor download

    Veel (onder)aannemers krijgen in de praktijk te maken met opdrachtgevers die eisen dat gewerkt wordt volgens elementaire veiligheidsregels. Dat betekent dat het werk alleen aan die bedrijven wordt gegund als er daar een aantoonbare bereidheid en kennis aanwezig is op het gebied van veiligheid. Bedrijven kunnen zich certificeren volgens de VCA specificaties. Het (leidinggevende uitvoerende/operationele) personeel dient dan te beschikken over een diploma VCA VOL.